Uprava

Dragomir Vasić
Predsednik UO
Dragoslav Šolak
Predsednik Skupštine
Robert Đukić
Potpredsednik UO
Jovan Vasić
Direktor
Radiša Milovanović
Član UO
Zoran Melović
Član UO
Miloš Erceg
Član UO
Milenko Petković
Član UO
Dragan Lazović
Sekretar
Predrag Pejović
Direktor škole fudbala
Slobodan Stanić
Sekretar škole fudbala
Marko Gavranović
Direktor stadiona
Borislav Milošević
Kometar za bezbednost
Dalibor Stoiljković
Komesar za bezbednost
Miloje Radičević
PR menadžer (Portparol)